Zmienione umiej?tno?ci Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 06 Sierpień 2010 17:55

Mimo do?? ograniczonego dost?pu do internetu jaki teraz posiadam uda?o mi si? wprowadzi? kolejn? aktualizacj? Aphelionu:) Tym razem s? to g?wnie zmiany w u?yciu umiej?tno?ci. Dok?adna lista znajduje si? poni?ej:

- Umiej?tno?ci nie aktywuj? si? ju? natychmiastowo. Ka?da umiej?tno?? ma inny czas ?adowania,
- przy u?yciu umiej?tno?ci pojawia si? napis z jej nazw? i d?wi?k,
- klikni?cie na ikon? umiej?tno?ci sprawia, ?e staje si? nieaktywna do czasu mo?liwo?ci ponownego jej u?ycia,
- Poruszenie si? postaci powoduje przerwanie ?adowania umiej?tno?ci,
- naprawiono wyswietlanie twarzy innych postaci,
- dodano drobn? optymalizacj? po stronie serwera,
- usuni?to "edycj? pakietw",
- animacje czarw s? wgrywane do pami?ci od razu przy wgrywaniu gry a nie dopiero w momencie pojawienia si? czaru (czyli np. gra si? nie zatnie w czasie u?ycia umiej?tno?ci przez jakiego? gracza)