Ponowna aktualizacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 17 Lipiec 2010 10:45
 
Dzisiejsza aktualizacja trwa?a dosy? d?ugo przez wolny internet jakim aktualnie dysponuj?, ale po pewnym czasie si? uda?a:) Oto zmiany jakie zasz?y w niej zasz?y:

- Na wojnie gildii za zabicie postaci z ró?nic? 50 poziomów nie idzie si? do wi?zienia,
- przy zalogowaniu si? w wi?zieniu nadal posta? ma na sobie mute,
- krwawienie nie przek?ada si? na nowego potwora,
- zablokowano mo?liwo?? tworzenia gildii ze znakami afanumerycznymi,
- naprawione wampiryczne ugryzienie,
- poch?oni?cie energii nie dzia?a na sobie,
- do umiej?tno?ci ?owców i ?uczników dodano wymagania na bro?,
- posta? GM jest wy?wietlana ju? poprawnie,
- poprawiono animacj? ataku,
- dodano animacj? poruszania si?, gdy posta? atakuje,
- dodano animacj? poruszania si?, gdy atakuje npc,
- posta? która stoi w miejscu jest teraz animowana,
- dodano blokad? znaków alfanumerycznych przy zmianie has?a,
- naprawiono b??d w wy?wietlaniu wiruj?cego ognia,
- naprawiono b??d w wy?wietlaniu umiej?tno?ci obronnej ?ywio?u ziemi,
- naprawiono b??d w obliczaniu dystansu w ?ywio?ach,
- zmieniono balans ?ywio?ów - teraz o ich mocy w wielu ?ywio?ach decyduje ilo?? bonusów ?ywio?ów w przedmiotach i poziom gracza.