Aktualizacja gry Drukuj
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 09 Lipiec 2010 19:02

 

Zapraszam do zapoznania si? ze zmianami, które pojawi?y si? po dzisiejszej aktualizacji gry:

- Minimalna wygrana z ?upów zosta?a zwi?kszona o 30%,
- obrazki aur nie zas?aniaj? ju? zegara w grze,
- po u?yciu snajpera nie mo?na ju? si? przemieszcza?,
- wszelkie wyskakuj?ce okna znikaj? teraz po postawieniu kroku,
- mo?na znowu dodawa? bonusy u Kerdasa w pustych przedmiotach,
- umiej?tno?ci typu krwawienie nie pojawiaj? si? na kolejnym potworze po zabiciu,
- ikona aury obrony powinna ju? znika? po zako?czeniu,
- czas w grze jest teraz taki sam jak aktualny czas w Polsce,
- po zaznaczeniu potwora i przej?ciu na kolejn? map? okno ataku znika,
- ugryzienie wampira leczy go teraz tyle ile zada? obra?e?,
- podwójne do?wiadczenie z jajka trwa o minute d?u?ej,
- b??d z wysy?aniem wiadomo?ci na czacie nie powinien ju? wyst?powa?.

 

Zmieniony: PiÄ…tek, 09 Lipiec 2010 19:24