Ma?y update Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 03 Lipiec 2010 17:29

Zosta?a dzisiaj wprowadzona aktualizacja serwera. Konkretnie dotyczy ona zabezpiecze? przed kopiowaniem przedmiotów. Osoby, które nie mog? od dzisiaj zalogowa? si? na swoje konto prosz? o nie pisanie do mnie w tej sprawie, je?li si? nie ma odpowiednich dowodów swojej niewinno?ci.

W??czony zosta? dzisiaj tak?e bonus do do?wiadczenia. Wszystkie graj?ce osoby w czasie trwania tego wydarzenia b?d? otrzymywa? podwójne do?wiadczenie. Promocja trwa do dnia 04-07-10.