B??d z dru?yn? Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 26 Listopad 2011 14:07

Dzisiaj zosta? naprawiony b??d zwi?zany z dru?yn?. Polega? na tym, ?e dwie osoby zapraszaj?ce si? w tym samym czasie mog?y doda? si? do dru?yny podwójnie. Od teraz wprowadzony zosta? limit, który powoduje ?e przez 10 sekund osoba ma czas na zastanowienie si? i inne zaproszenia w tym czasie nie b?d? wysy?ane.