Spora aktualizacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 04 Grudzień 2010 16:46

Oto przedstawiamy kolejn? du?? aktualizacj? Aphelion Online. Jak to z du?ymi aktualizacjami bywa mog? powsta? jakie? b??dy. Je?li si? pojawi? to prosz? o zg?aszanie ich na forum. Tym razem lista prezentuje si? nast?puj?co:

- Zmieniono animacj? obra?e?, widoczne jest teraz kilka obra?e? naraz,
- zoptymalizowano niektóre funkcje na serwerze. Powinien mniej lagowa?/zawiesza? si?,
- zmieniono form? zaznaczania gracza. Teraz gdy gracz ucieka to mo?na go bez problemów zaznaczy?,
- naprawiono b??d w schowku,
- mo?na przemieszcza? przedmioty w inwentarzu,
- mo?na przek?ada? przedmioty z inwentarza na pasek,
- mozna przek?ada? umiej?tno?ci na pasek,
- mo?na przek?ada? ?ywio?y na pasek,
- wymienono stra?nika niecenzuralnych wypowiedzi na nowego :)
- rank zapisuje si? teraz o 1 w nocy, ?eby nie powodowa? lagowania,
- ?upy przedmiotów wylatuj? teraz bezpo?rednio do inwentarza,
- nie mo?na ucieka? z mapy w czasie walki z innym graczem.
- kule szcz??cia wypadaj? teraz w ilo?ci 1 a nie 0 jak poprzednio,
- wzmocniono umiej?to?ci ninjy,
- usuni?to komend? /reset,