Nowy balans Drukuj
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 26 Listopad 2010 21:47

Dzisiaj wprowadzamy nowy balans wszystkich umiej?tno?ci w grze. Zmian jest bardzo du?o i tym razem ci??ko mi je wszystkie opisa?. Obrona wszystkich potworów zosta?a wzmocniona a wiele umiej?tno?ci os?abionych. Na tych zmianach na pewno skorzystaj? takie postacie jak ?owca, mnich czy nekromancer. Dla ?uczników zosta?o dodane wymaganie na celno?? dla ?uków a tak?e ich moc ju? nie zale?y od si?y a od celno?ci. Zmieniono te? czasy ?adowania niektórych umiej?tno?ci. Uniki potworów zosta?y zmniejszone, wi?c powinno si? je da? teraz ?atwiej trafi?. Zosta?y te? dokonane mniejsze zmiany takie jak np. doskok, który dzia?a? w czasie parali?u. ?eby nie by?o za trudno dla graczy, którzy chc? dogoni? starszych graczy to zosta?a zmniejszona tabela wymaganego do?wiadczenia. Wi?c teraz, aby zdoby? ten sam poziom wymagane jest o po?ow? do?wiadczenia mniej. Dalsze ewentualne zmiany w balansie mo?na proponowa? na forum.