Poprawki Drukuj
Wpisany przez Administrator   
ƚroda, 24 Listopad 2010 10:44

Kolejna porcja aktualizacji. Dzisiaj s? to g?ównie poprawki b??dów, chocia? nie zabrak?o par? drobnych nowo?ci.

Oto zmiany: 

- poch?oni?cie energii zabiera teraz man? przeciwnika,
- autodestrukcja znów zabiera ?ycie,
- naprawienie umiej?tno?ci podpalenie postaci,
- poprawka zadaniu gracza Largo,
- dodano komunikat z dzwi?kiem dot. otrzymanych punktów rankingowych,
- zmieniony kolor czatu prywatnego na zielony,
- osoba, która napisze na czat prywatny automatycznie dodaje si? jako nick do czatu prywatnego,
- nie mo?na ju? atakowa? ludzi ze swojego miasta w czasie trwania wojny miast,
- po zakonczeniu wojny gracze sa przenoszeni do miast,
- naprawione wyrzucanie cz?onków gildii,
- u?ycie jajka po wylogowaniu z gry i ponownym zalogowaniu zostaje wznowione,
- czas jajek si? kumuluje (zjedzenie 2 jajek daje 20 minut do?wiadczenia),
- dodano czat gildii.