Wojny miast Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 20 Listopad 2010 18:43

Dzisiaj nadesz?a kolejna z du?ych aktualizacji. Od dzisiaj co tydzie? w Aphelionie b?d? odbywa?y si? wojny miast mi?dzy Alenthar a Endurion. Zwyci?skie miasto otrzyma nagrod? w postaci bonusu do?wiadczenia +5% od ka?dego zabitego potwora! Mam nadziej?, ?e nowa forma walki miast przypadnie wam do gustu.

Oto pe?na lista zmian:

- Dodano wojny miast,
- opcja wy??czenia animacji ataku,
- naprawiono b??d z niezapisywaniem postaci po wylogowaniu,
- naprawiono b??d z multilogowaniem,
- naprawiono umiej?tno?? "Rozszarpanie",
- naprawiono umiej?tno?? "Podpalenie,
- naprawiono umiej?tno?? "Poch?oni?cie energii",
- zmieniono dzia?anie umiej?tno?ci "Burza", zwi?kszono tak?e czas aktywacji i reaktywacji,
- szybko?? leczenia bleu, szamana i hellhounda zosta?a przyspieszona trzykrotnie,
- postac automatycznie zapisuje si? co 10 minut, aby unikn?? du?ych "cofek",
- dodano cienie pod tekstem na czacie,
- naprawiono b??d, w którym posta? magiczna mog?a zabi? sama siebie,
- zmienione dzia?anie umiej?tno?ci "Przywo?anie zmar?ych" nekromanty,
- naprawiono problem z utrudnionym logowaniem.