Aktualizacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 14 Listopad 2010 13:49

Zapraszam do zapoznania si? z kolejnymi zmianami w Aphelion Online:

- Naprawiono b??d w zadaniu w etapie "przynie? do",
- nie mo?na atakowa? graczy z tej samej dru?yny,
- poprawiono stabilno?? serwera,
- usuni?to komunikat "Po??czony! Logowanie...",
- poprawiono wymagany poziom na "Mniejsze uleczenie",
- naprawiono "kule szcz??cia" wypadaj? teraz w ilo?ci 1 (poprzednio 0),
- naprawiono wymian? "kul szcz??cia" na przedmioty,
- dodano menu ró?nych opcji gry,
- dodano mozliwo?? przelogowania si?. 

 

 

Zmieniony: Niedziela, 14 Listopad 2010 13:54