Ruiny Drukuj
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 12 Listopad 2010 23:03

 

 

W dawnych ruinach jednego z miast krainy Aphelionu pojawi?o si? nowe zagro?enie. Ze starych przekl?tych ska? zacz??y si? wy?ania? nowe przera?aj?ce bestie. Jeden z wys?anników miasta wys?any na zwiady o imieniu Asul twierdzi, ?e potwory te s? znacznie silniejsze ni? te które mo?na by?o spotka? do tej pory w krainie. Dlatego te? lepiej nie chodzi? tam samemu, chyba ?e ma si? na sobie boskie moce. W g??bi ruin znajduje si? dawny w?adca, który powsta? w ziemi, aby zabija?. Przez wieki nie by? atakowany, przez co uda?o mu si? posi??? niewyobra?aln? si??. Dlatego zaleca si? nie odwiedzanie si? go samotnie.

Zmiany w grze:

- Dodano nowe potwory w zapomnianym ruicznym mie?cie,
- dodano nowe zadanie, o które mo?na zapytac Kressa.