Najnowsza aktualizacja Drukuj
Wpisany przez Administrator   
ƚroda, 10 Listopad 2010 19:52

Dzisiejszy update wnosi par? nowo?ci do ?wiata gry. Najwi?ksz? z nich s? z pewno?ci? sklepiki, które mo?e teraz rozstawi? gracz gdzie tylko chce. Oczywi?cie lepiej ustawia? te sklepy w terenach bezpiecznych poza strefami pvp. Mam nadziej?, ?e u?atwi to nieco handel w grze. Poza tym wa?n? nowo?ci? jest te? nowy czat gry. Od dzisiaj dost?pne s? zak?adki "zwyk?y", "prywatny", "globalny", które powinny u?atwi? kontakty mi?dzy graczami. Naprawiono te? powa?ny b??d dla tych graczy, którzy nie mogli si? zalogowa? do gry z powodu znikaj?cego okna logowania. Oto pe?na lista aktualizacji:

 - B??d powoduj?cy wy??czanie si? okna logowania,
- nowa wersja czatu,
- sklepy graczy,
- poprawione zadanie gracza "mAmbo" - po?owa zadania nie wczyta?a si? poprawnie na serwer.
- prawym guzikiem mo?na aktywowa? ostatnio u?yt? umiej?tno??,
- poprawiono u?ywanie umiej?tno?ci.