Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Aphelion Online coraz bli?ej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 02 Listopad 2009 21:44

Mi?o mi poinformowa?, ?e zbli?amy si? powoli do uruchomienia gry na nowo. Z forum mo?na si? dowiedzie? o post?pach nad gr?. Je?li kto? uwa?nie czyta? to wie,  ?e uko?czony zosta? system ?ywio?ów i ko?cz? tworzy? system gildii. Sko?czy?em tworzy? tak?e zabezpieczenie przed "speedhackiem" w grze. Dzisiaj uda?o si? tak?e stworzy? nowy system zabezpiecze? serwera (który uniemo?liwia wysy?anie fa?szywych pakietów).

 

Zmieniony: Poniedziałek, 02 Listopad 2009 22:16
 
Post?py prac PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 15 Czerwiec 2009 07:49

Nadal trwaj? prace nad modyfikacj? nowego klienta gry. Oto lista zmian, które zosta?y ostatnio wprowadzone:

- Szybsze wgrywanie klienta (tekstury dogrywaj? si? w czasie gry, gdy s? potrzebne),
- d?wi?k zosta? przepisany na DirectX 8,
- nicki postaci i npc pojawiaj? si? dopiero po najechaniu myszk?,
- zosta? nieco zwi?kszony ekran gry,
- guziki umiej?tno?ci zosta?y przepisane na wy?wietlanie dzi?ki DX,
- umiej?tno?ci s? teraz uruchamiane poprzez F1, F2 ... itd (od razu po klikni?ciu bez naciskania prawego klawisza myszki).
 

 
Serwer tymczasowo nieczynny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 04 Czerwiec 2009 12:16
Na jaki? czas postanowili?my zamkn?? serwer Aphelionu ze wzgl?du na znacznie zmniejszony ruch w grze. Postanowili?my bardziej skupi? si? nad modernizacj? silnika. W tej chwili pracujemy nad zamian? grafiki w Aphelionie z DirectX7 na nowsz? wersj? DirectX8, która daje du?o wi?cej mo?liwo?ci graficznych (m.in. stosowanie kana?ów Alpha). Przewidywany ponowny start gry nie jest jeszcze znany.
Zmieniony: Czwartek, 04 Czerwiec 2009 12:26
 
Post?py prac PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 08 Czerwiec 2009 14:16

Przedstawiam jak wygl?da Aphelion w nowszej wersji DirectX.
Nadal trwaj? prace nad wdra?aniem kolejnych elementów do nowego klienta gry. Mamy nadziej? ?e zmiany si? spodobaj?:)

- Obraz renderowany przez DX8
- postacie rzucaj? cienie
- zmienne o?wietlenie
- nowy wygl?d warunków pogodowych
- cienie chmur, które padaj? na krain?
- gdy posta? ma ma?o ?ycia ekran rozb?yska "na czerwono"

 DX 

 
Zadania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 30 Kwiecień 2009 16:33

Do tej pory w Aphelion Online, mo?na by?o zauwa?y? niewielk? ilo?? zada? do wykonania. Jest to spowodowane tym, ?e ka?de zadanie trzeba pisa? r?cznie. Zrobienie prostej misji zwykle trwa?o oko?o 2 dni. Przez ten czas pracowa?em nad stworzeniem edytora zada?, którego sko?czenie nie powinno ju? zaj?? du?o czasu. Gdy wszystkie testy edytora przejd? pomy?lnie, b?dziemy mogli z wi?ksz? ?atwo?ci? dodawa? nowe zadania do gry:).

 

Zmieniony: Czwartek, 04 Czerwiec 2009 12:30
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?