Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Aktualizacja i nowy VPS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 30 Listopad 2009 17:25

Dzisiaj przenie?li?my si? na nowy profesjonalny serwer VPS. Mo?liwe to by?o dzi?ki uzbieranym funduszom od graczy, którzy wspieraj? gr? Premium SMS. Jest to serwer umiejscowiony tym razem w Wielkiej Brytanii. Mam nadziej?, ?e jego wydajno?? zadowoli graczy. Lagi od tego momentu powinny si? znacznie zmniejszy?.

Ponadto doda?em tak?e aktualizacje usuwaj?c? niektóre b??dy gry, takie jak:
- b??d z nienaliczaniem ?ywio?ów w butach,
- b??d przy upuszczaniu np. magicznego jajka, który zamiast upuszcza? u?ywa? przedmiot,
- b??d gdy bleu nie ulecza? swojego w?a?ciciela
- zwi?kszono ograniczenie ró?nicy poziomu w dru?ynie do 30 poziomów
- umiej?tno?ci ?ywio?ów s? widoczne teraz od 10, 20, 30, 40 punktów
- zmniejszono regeneracj? ?ywio?ów i zwi?kszono d?ugo?? aktywnego ?ywio?u.
- aktualizowano instalk? gry

Prosz? o opinie jak sprawuje si? nowy serwer i czy jest widoczny skok wydajno?ci:)

 

 
Przerwa w dzia?aniu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 30 Listopad 2009 15:22

Dzisiaj wyst?pi krótka przerwa w dzia?aniu serwera. Przerwa potrwa oko?o 1-2 godzin. Serwer b?dzie przez ten czas ca?kowicie niedost?pny. Spowodowane jest to przenoszeniem gry na nowy serwer VPS.

 

 

 
Kolejna aktualizacja gry PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 24 Listopad 2009 17:19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto nowa lista zmian, które zasz?y po tej aktualizacji:

- Poprawiono wy?wietlanie grafiki na starszych kartach graficznych (usuni?cie efektu du?ych pikseli),
- Naprawiony b??d w ulepszaniu przedmiotów kostkami,
- Naprawiony b??d, gdy po w??czeniu gry niektóre guziki nie by?y na swoich miejscach (wymaga przetestowania)
- Postacie s? teraz z wi?ksz? cz?stotliwo?ci?
- Naprawiony b??d z teleportowaniem si? za punkty AEP,
- Naprawiony b??d, który uniemo?liwia? skasowanie postaci na slocie,
- Poprawione przechodzenie przez mapy (wymaga przetestowania),
- Poprawiony b??d wy?wietlaniem punktów szansy na blok,
- Poprawiony b??d -2005401480 (88780078) w czasie wgrywania klienta (wymaga przetestowania),
- Komunikat "zakupiono..." przeniesiony na praw? stron?,
- Poprawiony b??d w opisie przedmiotów (gdy np. by? opis 400 ataku szybko?ci, to oczywi?cie niemo?liwe),
- Poprawiono obliczanie punktów ochrony gracza (mi?dzy innymi dodano ochron? z butów etc.)

 

 

Zmieniony: Wtorek, 24 Listopad 2009 17:58
 
Lista poprawek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 26 Listopad 2009 13:08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oto lista poprawek po dzisiejszej aktualizacji:

- Naprawiono b??d wyst?puj?cy w czasie ulepszania kostek u Kardasa,
- Naprawiono b??d w opisie szansy na blok, gdy tarcza nie by?a za?o?ona,
- Poprawiono b??d w którym posta? utyka?a na mapach (wymaga sprawdzenia),
- Optymalizacja serwera za pomoc? zmniejszenia ilo?ci pakietów serwer-klient,
- Mo?na teraz wy??czy? d?wi?k w grze, gdy w systemie nie jest zainstalowana karta d?wi?kowa lub jest zainstalowana niepoprawnie.
- Dodano opcj? w??czenia logowania pakietów przychodz?cych. Je?li pojawi si? teraz jaki? b??d w grze i opcja logowania jest w??czona to mo?esz go zg?osi? na forum gry i zamie?ci? zawarto?? pliku err.ini (znajduje si? w folderze z gr?). Mo?e to pomóc w rozwi?zaniu b??du, który u Ciebie wyst?puje przy kolejnej aktualizacji gry.

 

Zmieniony: Czwartek, 26 Listopad 2009 15:57
 
Kolejne poprawki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 21 Listopad 2009 19:24

Dzisiejsza lista poprawek:

- Nowy system blokady speedhack'a
- Naprawiono b??d z celno?ci?
- Naprawiono umiej?tno?? "krwawienie"
- Komunikat "podniesiono..." wy?wietla si? teraz po prawej stronie

Dodano:

- Poprawka zmniejszaj?ca lagowanie

 

 

Zmieniony: Sobota, 19 Styczeń 2013 10:04
 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?