Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Wyniki konkursu PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 15 Grudzień 2009 20:29

Z przyjemno?ci? og?aszamy wyniki konkursu na najlepszy obrazek z gry :)

Oto lista zwyci?zców!

1) Daniedal678 - 100 AEP
2) lydys2012 - 60 AEP
3) Macinho - 30 AEP
4) Urwis - 20 AEP

Postanowili?my stworzy? jeszcze czwarte miejsce w wynikach, poniewa? mieli?my k?opot z werdyktem :)
Zwyci?zców prosz? o powiadomienie na jakie loginy maj? zosta? przelane punkty AEP. Prosz? o wys?anie wiadomo?ci PW na forum (pheXion).

Gratulujemy zwyci?zcom i dzi?kujemy wszystkim graczom za udzia? w zabawie!
 

 
Aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Środa, 09 Grudzień 2009 14:16

 Tym razem aktualizacja gry serwuje nam kolejne ?aty dla b??dów które wyst?powa?y oraz zmiany czyli:

- Usuni?to "1" na czacie, gdy bleu by? aktywny,
- Zmniejszono limit ponownego wej?cia do groty, gdy pokona?o si? wszystkie potwory w grocie,
- Usuni?to b??d który powodowa?, ?e niektóre postacie nie mog?y si? zalogowa? do gry,
- Zmniejszono koszt utworzenia gildii do 50000 z?ota,
- Usuni?to b??d z minimalizowaniem/maksymalizowaniem gry,
- Usuni?to b??d który powodowa? zawieszenie si? klienta gdy naci?ni?to "akceptuj" w momencie w?o?enia przedmiotów do banku a nie mialo si? zaznaczonego przedmiotu,
- Usuni?to b??d "znikania" bonusów przedmiotów gdy w?o?y?o si? je do banku,
- Usuni?to b??d otwierania banku i inwentarza jednocze?nie,
- Usuni?to b??d który powodowa? znikanie bonusów gdy upu?ci?o si? na ziemie he?m lub buty.

 

 
Aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 03 Grudzień 2009 15:18

Nadal trwa proces ulepszania Aphelion Online:) Oto kolejna lista po dzisiejszej aktualizacji:
- Zmieniono system chodzenia. Poprzedni system (pozosta?o??i po systemie Eclipsa) powodowa?, ?e inni gracze którzy poruszali si? po ?wiecie czasami "skaka?y" i pojawia?y si? nie p?ynnie na nowych pozycjach. W nowym systemie ten problem ju? nie wyst?puje i postacie przemieszczaj? si? p?ynie.
- Usuni?to b??d pojawiaj?cy si? przy u?yciu  np. umiej?tno?ci doskok, który charakteryzowa? si? napisem "?adowanie mapy".
- Usuni?to problem utraty do?wiadczenia, gdy jedna osoba wysz?a z dru?yny a druga zabija?a potwora.
- Zwi?kszono stabilno?? klienta gry. Klient traci? urz?dzenie DirectX, gdy pojawi? si? nowy proces ponad gr?.
- Usuni?to kilka mniejszych b??dów.

 
Update, nowa mo?liwo?? p?atno?ci, konkurs PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 04 Grudzień 2009 15:07

W tej aktualizacji zosta?o zrobione:

- Dodano wymian? nowych statystyk (celno??, uniki, witalno??),
- Naprawiono b??d, gdy zaznacza?o si? innego gracza to powodowa?o zawieszenie klienta gry (wymaga przetestowania)

Dodali?my te? nowy system p?atno?ci za punkty AEP. Teraz jest dost?pna mo?liwo?? zap?aty w ró?nych formach (mi?dzy innymi: przelewem, kart? kredytow?) poprzez DotPay. P?atno?? ta daje 2x wi?cej punktów ni? p?atno?? przez SMS za t? sam? kwot?, poniewa? nie s? ponoszone koszty dla operatora telefonii komórkowej.

Og?aszamy tak?e konkurs w którym do wygrania s?:

1 miejsce - 100 AEP
2 miejsce - 60 AEP
3 miejsce - 30 AEP

Konkurs polega na tym, aby zrobi? jak najciekawsze zdj?cia z gry. Szczegó?y konkursu b?d? dost?pne pod tym linkiem: Konkurs.

 

 

 

 
Aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 01 Grudzień 2009 15:52

Oto dzisiejsze zamiany w Aphelion Online:

- Naprawiono b??d z jednoczesnym noszeniem szamana i bleu,
- Naprawiono b??d z przenoszeniem postaci na kraw?d? mapy,
- Naprawiono b??d z nieprawid?owym wy?wietlaniem skrzyde? na postaci,
- Naprawiono b?ad z nieprawid?owym wy?wietlaniem inwentarza postaci,
- Zwi?kszono regeneracje w przedmiotach,
- Naprawiono b??d z ró?nic? 30 poziomów w dru?ynie,
- Naprawiono b?ad ze zliczaniem ?ywio?ów który wyst?powa? w tarczy.

 

 
<< Początek < Poprzednia 11 12 13 14 15 16 17 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?