Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Nowe zak?adanie kont PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Ĺšroda, 27 PaĹşdziernik 2010 17:58

Dzisiaj na stronie zawita?a nowa opcja autorstwa Armiego. Mo?na teraz zak?ada? konta w grze poprzez stron? g?ówn? Aphelion Online. W przysz?o?ci planujemy doda? wi?cej opcji typu zmiana has?a lub przypomnienie na e-mail.

 

 
Zmiany w umiej?tno?ciach i emotikony PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 08 Sierpień 2010 19:10

Ta aktualizacja serwuje kolejne zmiany g?ównie w umiej?tno?ciach na które niektórzy z was si? skar?yli;) By? mo?e b?d? kolejne aktualizacje z nimi zwi?zane, je?li jeszcze nie jeste?cie do nich przekonani. Chocia? ostatnio mam ochot? na dopracowanie quest edytora i wprowadzenie paru próbnych misji. Czas poka?e, póki co poni?ej przedstawiam list? zmian:
- Naprawiono bronie ?owcy i ?ucznika, które nie wspó?dzia?a?y z umiej?tno?ciami,
- Naprawiono b??d z opó?nieniem umiej?tno?ci po wci?ni?ciu delete,
- Dodano animacj? podczas ?adowania umiej?tno?ci,
- Naprawiono b??d z szybko?ci? ?adowania umiej?tno?ci i czekania na za?adowanie (na niekórych komputerach teraz jest szybciej),
- Dodano menu do emotikonek.

Wiem, ?e wiele osób czeka na nowe mapy od Dartmoora, ale zrobienie tyle map od podstaw wymaga troch? czasu a wgrywa? je pojedynczo na razie nie ma mo?liwo?ci poniewa? tilesety si? ci?gle zmieniaj?, wi?c w tej kwestii prosz? jeszcze o cieprliwo??. Ewentualnie je?li kto? chce pomóc mo?e kontaktowa? si? z Dartmoorem w tej sprawie.

 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Ĺšroda, 21 Lipiec 2010 17:00

Dotychczas maksymalnym poziomem w Aphelion Online by? poziom 200. Postanowi?em dzisiaj zwi?kszy? ten limit a? do 230. Poziom 200 jako pierwszy osi?gn?? gracz o nicku mAmbo - gratulujemy za pokonanie tej bariery i w nagrod? za to przyznajemy 100 AEP:)

 

 
Zmienione umiej?tno?ci PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 06 Sierpień 2010 17:55

Mimo do?? ograniczonego dost?pu do internetu jaki teraz posiadam uda?o mi si? wprowadzi? kolejn? aktualizacj? Aphelionu:) Tym razem s? to g?ównie zmiany w u?yciu umiej?tno?ci. Dok?adna lista znajduje si? poni?ej:

- Umiej?tno?ci nie aktywuj? si? ju? natychmiastowo. Ka?da umiej?tno?? ma inny czas ?adowania,
- przy u?yciu umiej?tno?ci pojawia si? napis z jej nazw? i d?wi?k,
- klikni?cie na ikon? umiej?tno?ci sprawia, ?e staje si? nieaktywna do czasu mo?liwo?ci ponownego jej u?ycia,
- Poruszenie si? postaci powoduje przerwanie ?adowania umiej?tno?ci,
- naprawiono wyswietlanie twarzy innych postaci,
- dodano drobn? optymalizacj? po stronie serwera,
- usuni?to "edycj? pakietów",
- animacje czarów s? wgrywane do pami?ci od razu przy wgrywaniu gry a nie dopiero w momencie pojawienia si? czaru (czyli np. gra si? nie zatnie w czasie u?ycia umiej?tno?ci przez jakiego? gracza)

 

 
Ponowna aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 17 Lipiec 2010 10:45
 
Dzisiejsza aktualizacja trwa?a dosy? d?ugo przez wolny internet jakim aktualnie dysponuj?, ale po pewnym czasie si? uda?a:) Oto zmiany jakie zasz?y w niej zasz?y:

- Na wojnie gildii za zabicie postaci z ró?nic? 50 poziomów nie idzie si? do wi?zienia,
- przy zalogowaniu si? w wi?zieniu nadal posta? ma na sobie mute,
- krwawienie nie przek?ada si? na nowego potwora,
- zablokowano mo?liwo?? tworzenia gildii ze znakami afanumerycznymi,
- naprawione wampiryczne ugryzienie,
- poch?oni?cie energii nie dzia?a na sobie,
- do umiej?tno?ci ?owców i ?uczników dodano wymagania na bro?,
- posta? GM jest wy?wietlana ju? poprawnie,
- poprawiono animacj? ataku,
- dodano animacj? poruszania si?, gdy posta? atakuje,
- dodano animacj? poruszania si?, gdy atakuje npc,
- posta? która stoi w miejscu jest teraz animowana,
- dodano blokad? znaków alfanumerycznych przy zmianie has?a,
- naprawiono b??d w wy?wietlaniu wiruj?cego ognia,
- naprawiono b??d w wy?wietlaniu umiej?tno?ci obronnej ?ywio?u ziemi,
- naprawiono b??d w obliczaniu dystansu w ?ywio?ach,
- zmieniono balans ?ywio?ów - teraz o ich mocy w wielu ?ywio?ach decyduje ilo?? bonusów ?ywio?ów w przedmiotach i poziom gracza.
 
 
 
 
 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?