Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Drobna aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 12 Listopad 2010 17:09

Dzisiaj wprowadzamy drobn? lecz ciekaw? pewnie dla niektórych aktualizacj?. Oto dzisiejsze zmiany:

- Naprawiono b??d, gdy w czasie upuszczania przedmiotu aktywowa?a si? umiej?tno??,
- dodano minimalizacj? okna wyboru ataku potwora,
- aktualizacja Edytora Zada? do wersji 1.2

 

 
Najnowsza aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Ĺšroda, 10 Listopad 2010 19:52

Dzisiejszy update wnosi par? nowo?ci do ?wiata gry. Najwi?ksz? z nich s? z pewno?ci? sklepiki, które mo?e teraz rozstawi? gracz gdzie tylko chce. Oczywi?cie lepiej ustawia? te sklepy w terenach bezpiecznych poza strefami pvp. Mam nadziej?, ?e u?atwi to nieco handel w grze. Poza tym wa?n? nowo?ci? jest te? nowy czat gry. Od dzisiaj dost?pne s? zak?adki "zwyk?y", "prywatny", "globalny", które powinny u?atwi? kontakty mi?dzy graczami. Naprawiono te? powa?ny b??d dla tych graczy, którzy nie mogli si? zalogowa? do gry z powodu znikaj?cego okna logowania. Oto pe?na lista aktualizacji:

 - B??d powoduj?cy wy??czanie si? okna logowania,
- nowa wersja czatu,
- sklepy graczy,
- poprawione zadanie gracza "mAmbo" - po?owa zadania nie wczyta?a si? poprawnie na serwer.
- prawym guzikiem mo?na aktywowa? ostatnio u?yt? umiej?tno??,
- poprawiono u?ywanie umiej?tno?ci.
 

 
Poprawki PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Wtorek, 02 Listopad 2010 11:35

Dzisiaj zosta?a wprowadzona poprawka do Edytora Zada? Aphelion Online. Zmieniony zosta? system wysy?ania zada? stworzonych przez graczy. Wiele zada? po prostu nie dochodzi?o na serwer. Po tej aktualizacji nie powinno by? z tym problemów. Dodano te? przycisk "usu? ca?e zadanie". Zoptymalizowany zosta? tak?e system zapisu plików z zadaniami. Od jakiego? czasu jest te? na stronie dost?pne Top 100 najlepszych graczy wg kategorii poziomu i rankingu przygotowane przez Armiego. 

 

Zmieniony: Wtorek, 02 Listopad 2010 11:44
 
Drobna aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Ĺšroda, 03 Listopad 2010 14:42

Dzisiaj wprowadzi?em ma?? aktualizacj?, która poprawia kilka drobnych kwestii:

- Poprawiony RTE9 w czasie zabijania potworów,
- poprawiony wygl?d, gdy jest si? na Aerosie i ma si? zbroj?,
- kwiaty nie rosn? ju? w dziwnych miejscach,
- je?li u niektórych pojawia? si? b??d z zadaniem i nie mo?na by?o go uko?czy? to prosz? teraz wzi?? to zadanie ponownie powinno ju? dzia?a?. 

 

 

 
D?ugo oczekiwana aktualizacja gry. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 31 PaĹşdziernik 2010 16:45

Po d?ugim czasie czekania na now? aktualizacj? w ko?cu postanowi?em j? wprowadzi?. Najd?u?ej zaj??o oczywi?cie przygotowywanie edytora zada?. Ka?dy gracz mo?e wej?? do niego naciskaj?c klawisz "Page Up". Jest to wersja beta, stara?em si? wyeliminowa? jak najwi?cej b??dów jednak nie obiecuj?, ?e nie b?dzie ich w ogóle. Mam nadziej?, ?e nie. Dodane zosta?y te? przyk?adowe NPC dla których mo?na pisa? zadania. Ka?dy gracz mo?e stworzy? w?asne zadanie i wys?a? je do sprawdzenia. Bardzo licz? na inwencj? twórcz? graczy w tej kwestii. Stara?em si? zrobi? edytor jak najprostszy w obs?udze, licz? ?e nie b?dzie sprawia? problemów. Na razie z mojej strony dost?pne s? tylko 3 zadania. Z czasem pojawi si? wi?cej o ile nie zostan? zg?oszone b??dy z edytorem zada? lub z samymi zadaniami.
W tej aktualizacji powróci?o te? TOP100 najlepszych graczy w zupe?nie nowej graficznej formie. Teraz s? oni dost?pni z poziomu gry tu? po zalogowaniu si?. Armi ju? obieca?, ?e pracuje tak?e nad wersj? TOP100, która b?dzie dost?pna na stronie g?ównej gry.

 Ca?a lista zmian:

- dodano edytor zada? dla graczy.
- dodano trzy przyk?adowe zadania, które mo?na wzi?? u Thuriona,
- dodano TOP100 graczy wg rankingu i poziomu (aktualizuje dopiero po zalogowaniu gracza),
- automatyczne zmienne warunki pogodowe,
- gdy w czasie pisania posta? si? poruszy to okno pisania zostanie schowane,
- w czasie pisania pojawia si? teraz chmurka nad postaci?,
- Powinno si? gubi? teraz mniej pakietów, co spowoduje ?e np. niektóre umiej?tno?ci nie b?d? si? tak cz?sto blokowa?,
- dodano funkcj?, która sprawia, ?e je?li jeste?my na zablokowanym punkcie to przenosi nas na inny punkt. Jest to tymczasowe rozwi?zanie blokowania si? na mapach,
- nieznacznie przyspieszono szybko?c gry (komenda /fps).


 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?