Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Film z wojny miast PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 22 Listopad 2010 21:22

Zapraszam do ogl?dania filmu, który zosta? nagrany podczas pierwszej oficjalnej wojny miast w Aphelion Online. Polecam ogl?da? film w jako?ci HD. Wojny b?d? odbywa? si? regularnie w niedziele o godzinie 19:00.

Film - Wojna miastZmieniony: Poniedziałek, 22 Listopad 2010 21:48
 
Wojny miast PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 20 Listopad 2010 18:43

Dzisiaj nadesz?a kolejna z du?ych aktualizacji. Od dzisiaj co tydzie? w Aphelionie b?d? odbywa?y si? wojny miast mi?dzy Alenthar a Endurion. Zwyci?skie miasto otrzyma nagrod? w postaci bonusu do?wiadczenia +5% od ka?dego zabitego potwora! Mam nadziej?, ?e nowa forma walki miast przypadnie wam do gustu.

Oto pe?na lista zmian:

- Dodano wojny miast,
- opcja wy??czenia animacji ataku,
- naprawiono b??d z niezapisywaniem postaci po wylogowaniu,
- naprawiono b??d z multilogowaniem,
- naprawiono umiej?tno?? "Rozszarpanie",
- naprawiono umiej?tno?? "Podpalenie,
- naprawiono umiej?tno?? "Poch?oni?cie energii",
- zmieniono dzia?anie umiej?tno?ci "Burza", zwi?kszono tak?e czas aktywacji i reaktywacji,
- szybko?? leczenia bleu, szamana i hellhounda zosta?a przyspieszona trzykrotnie,
- postac automatycznie zapisuje si? co 10 minut, aby unikn?? du?ych "cofek",
- dodano cienie pod tekstem na czacie,
- naprawiono b??d, w którym posta? magiczna mog?a zabi? sama siebie,
- zmienione dzia?anie umiej?tno?ci "Przywo?anie zmar?ych" nekromanty,
- naprawiono problem z utrudnionym logowaniem. 

 

 
Poradnik do edytora zada? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 13 Listopad 2010 23:03

Od dzisiaj mo?emy poczyta? poradnik stworzony przez Armiego do edytora zada? w Aphelion Online. Poradnik przedstawia krok po kroku jak powinno wygl?da? profesjonalne zadanie w grze. Jest tam szczegó?owy opis tak?e tego, czego w zadaniu nie powinno by?. Je?li chcesz ujrze? lepsze zadania w grze i jednocze?nie pomóc rozwija? klimat Aphelion Online to z pewno?ci? ten poradnik jest przeznaczony dla Ciebie.

Poradnik mo?na znale?? pod tym linkiem:  

Poradnik

 

 
Aktualizacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Niedziela, 14 Listopad 2010 13:49

Zapraszam do zapoznania si? z kolejnymi zmianami w Aphelion Online:

- Naprawiono b??d w zadaniu w etapie "przynie? do",
- nie mo?na atakowa? graczy z tej samej dru?yny,
- poprawiono stabilno?? serwera,
- usuni?to komunikat "Po??czony! Logowanie...",
- poprawiono wymagany poziom na "Mniejsze uleczenie",
- naprawiono "kule szcz??cia" wypadaj? teraz w ilo?ci 1 (poprzednio 0),
- naprawiono wymian? "kul szcz??cia" na przedmioty,
- dodano menu ró?nych opcji gry,
- dodano mozliwo?? przelogowania si?. 

 

 

Zmieniony: Niedziela, 14 Listopad 2010 13:54
 
Ruiny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 12 Listopad 2010 23:03

 

 

W dawnych ruinach jednego z miast krainy Aphelionu pojawi?o si? nowe zagro?enie. Ze starych przekl?tych ska? zacz??y si? wy?ania? nowe przera?aj?ce bestie. Jeden z wys?anników miasta wys?any na zwiady o imieniu Asul twierdzi, ?e potwory te s? znacznie silniejsze ni? te które mo?na by?o spotka? do tej pory w krainie. Dlatego te? lepiej nie chodzi? tam samemu, chyba ?e ma si? na sobie boskie moce. W g??bi ruin znajduje si? dawny w?adca, który powsta? w ziemi, aby zabija?. Przez wieki nie by? atakowany, przez co uda?o mu si? posi??? niewyobra?aln? si??. Dlatego zaleca si? nie odwiedzanie si? go samotnie.

Zmiany w grze:

- Dodano nowe potwory w zapomnianym ruicznym mie?cie,
- dodano nowe zadanie, o które mo?na zapytac Kressa.

  

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?