Menu g?ówne

Konto

Spo?eczno??Ranking gildii:
BĹ‚Ä…d pobierania danych.

BĹ‚Ä…d pobierania danych.


Dane aktualizowane co jeden dzień.

Toplisty

Witamy w Aphelion Online!
Nadu?ycie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 04 Marzec 2011 09:57

Z powodu nadu?ywania b??du w edycji map t? opcj? postanowi?em zablokowa?. Od dzisiaj tworzenie map nie b?dzie dzia?a?. Kreowanie ?wiata przez graczy nie cieszy?o si? zbytni? popularno?ci?, wi?c w przysz?ej wersji gry zostanie ona ca?kowicie usuni?ta.

 

 
Logowania PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 25 Luty 2011 13:33

Zosta?a wprowadzona ma?a, aczkolwiek wazna aktualizacja. Zosta? naprawiony b??d, który powodowa? nieprawid?owe zalogowania. Je?li pojawi si? jeszcze taki przypadek to prosz? o informacj?. Wprowadzono tak?e poprawk?, która ma zapobiec znikaniu AEP.

 

 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Sobota, 15 Styczeń 2011 21:55

Dzisiaj zosta?a zwi?kszona bariera maksymalnego poziomu gry. Od dzisiaj maksymalnym poziomem jest 260.

 

 
?owca, ?ucznik PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
PiÄ…tek, 04 Luty 2011 11:06

Naprawiono dzisiaj b??d, który dotyczy? ?ucznika i ?owcy. Postacie te mog?y u?ywa? umiej?tno?ci nie posiadaj?c wymaganych broni. Po dzisiejszej aktualizacji musz? u?ywa? pistoletów lub ?uków.

 

 
Lista poprawek PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 14 Styczeń 2011 23:14

Oto lista poprawek, które dzisiaj zosta?y wprowadzone:

- Walka 2 razy pod rz?d z t? sam? gildi? zosta?a zablokowana,
- obrona graczy zosta?a os?abiona,
- u?ywanie umiej?tno?ci w wi?zieniu zosta?o zablokowane,
- usuni?to wgrywanie wszystkich nowych tekstur do pami?ci na pocz?tku gry (przyspiesza ?adowanie),
- naprawiono "Wspomo? Aphelion",
- poprawiono b??d do?wiadczenia wyst?puj?cy w dru?ynie (wymaga jeszcze przetestowania)
- poprawiono b??d w dru?ynie polegaj?cy na tym, ?e po zabiciu nie aktualizowa? si? pasek do?wiadczenia,
- naprawiono b??d ze zanikaj?cym dzwi?kiem deszczu,
- naprawiono b??d z przechodzeniem przez ?ciany w edytorze map,
- zmniejszono regeneracj? ?ywio?ów,
- naprawiono b??d z grot? na 120 poziomie,
- naprawiono b??d zwi?zany z przechodzeniem przez mapy,
- naprawiono b??d, który uniemo?liwia? atakowanie potwora z bliska.

 

 
<< Początek < Poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Następna > Ostatnie >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Ankiety

Który ?ywio? w Aphelionie jest Twoim zdaniem najlepszy?